Backstugan

 

Vårt hus Norhagen benämndes backstuga under 1800-talet.

 

Backstugusittare, var förr benämning på den som bebodde stuga på annans mark, med eller utan eget jordbruk. Skillnaden mellan torpare och backstugusittare var diffus. Som regel hade backstugusittare få skyldigheter till markägaren. Han hade, i motsats till torparen, större möjlighet att råda över sin arbetskraft.

Många av socknens backstugusittare var yrkesmän, t ex skomakare, smeder eller skräddare. De hade ett rörligare liv än många andra.  Vanligtvis kunde de bättra på sina inkomster under sommarhalvåret, genom arbetsvandringar till de stora städerna.

Vårt hus Norhagen benämndes backstuga under 1800-talet. Här bodde seldonsmakaren Karlkvist med hustru och barn. Efter Karlkvists död övertog sonen Henning stugan och försörjde sig bl a som skomakare. Fortfarande kan vi finna rester av knäppkängor, seldon och flaskor med "skosmörja" då nya rabatter grävs eller ett nytt träd skall planteras.


Till Lemnhults socken