Trollebo säteri

 

Trollebo säteri, som genomgick laga skifte 1893, hade 13 torp och backstugor vilka utgjorde 1600 karldagverken och 200 kvinnodagverken på egen kost. I början på 1890-talet anlades en bobinfabrik vid säteriet, som gav en del nya arbetstillfällen.


Till Lemnhults socken