Norhagens bin

 

 

Jag är nybörjare, fick min första kupa 1997 och håller på att lära. Om du är intresserad av biodling och har kunskap om bra hantering, hoppas jag att du delar med dig till oss nybörjare.

 

Jag har två samhällen med buckfastbin.

 

 

Hade stora bekymmer med svärmningar på våren 1998. Båda mina samhällen blev försvagade för att jag inte var hemma och kunde fånga in dem när de gick ut. Bara en av troligen flera svärmar har jag fått tag i. Denna svärm har fått växa till under sommaren och de båda gamla samhällena har jag nu slagit ihop.

Honungsskörden har som väntat blivit dålig efter den regniga och kalla sommaren.

 

 

1999 Ett mellanår, ganska bra övervintring men honungsskörden gav inte mer än tio + 8 kilo på mina två samhällen.

2000 Vi har blivit varnade för varoa men än har ingen här drabbats. Mina samhällen utvecklades väldigt olika. Jag borde jämnat ut i början på säsongen men trodde det lilla skulle hinna ifatt. Nu gav det stora 40 kilo och det lilla 8. Så kan det gå!

 2001 Ett ganska bra år, tycker jag. Drygt 40 kg sammanlagt. Nu är det lugnt i bigården och invintringen är klar.

 

2002 var ett bra år men i en av mina kupor fanns det antagligen en obefruktad drottning som jag inte kunde hitta. Av en god vän fick jag överta en svärm som jag slog samman med det viselösa och ser nu fram emot 2003 för att se hur det utvecklas.